Obchodní podmínky

Přijetí podmínek

Směnárna obchodovani.com se řídí těmito Podmínkami a všichni Klienti jsou povinni je dodržovat.
Používáním webové stránky směnárny, vyjadřují Klienti souhlas s Podmínkami, tudíž jsou pro ně závazné.
Využitím směnárny zároveň Klient potvrzuje, že je starší 18 let a současně je způsobilý k právním úkonům, tj. nákupem a prodejem na on-line směnárně.
Zároveň upozorňujeme, že zákony v jednotlivých zemí se ohledně obchodu s virtuální měnou liší. Před registrací si proto ověřte, zda neporušujete zákony země, ve které žijete a/nebo země, ze které máte přístup na tyto webové stránky.
Obchodem na Směnárně současně stvrzujete, že nebudete zneužívat Směnárnu k trestné činnosti jakéhokoli druhu, včetně, ale nikoli výhradně, praní špinavých peněz, ilegálních operací hazardu, financování terorismu nebo hackingu.
Všem Klientům výslovně doporučujeme řádně prostudovat tyto Podmínky před samotnou registrací. V případě, že s Podmínkami nesouhlasíte, nepokračujte v obchodu!


Provozovatel

Provozovatel webové stránky www.obchodovani.com, poskytuje on-line směnárnu umožňující Klientům nákup a prodej virtuální měny.
Provozovatel směnárny je společnost Magitos s.r.o. Bělehradská 858/23120 00 Praha 2IČO: 068 09 995DIČ: CZ06809995C 288679 vedená u Městského soudu v Praze