VŠE CO POTŘEBUJETE VĚDET

O bitcoinu

Bitcoin je kryptoměna a zároveň internetová P2P šifrovaná platební síť, která je plně decentralizovaná. Právě decentralizace je naprostou unikátností bitcoinu. Je vytvořen tak, aby jakýkoliv jednotlivec, skupina či vláda, a to včetně autora bitcoinu, nemohl měnu ovlivňovat či padělat, nemohl zabavovat účty, ovládat peněžní toky nebo snad způsobovat inflaci.

Neexistuje žádný centrální bod či osoba, kdo by mohl rozhodovat o síti. Je předem znám konečný počet bitcoinů a jejich postupné uvolňování do oběhu je přesně definováno ve zdrojovém kódu protokolu. Poslední část bude vytěžena v roce 2140. Konečné množství Bitcoinů je 21 milionů, nikdy jich nemůže být více.

Historie

Autorem sítě, která byla spuštěna v roce 2009, je Satoshi Nakamoto. Nevíme, zda je to jednotlivec či skupina, víme jen, že se takto podepsal ve Whitepaperu BTC. Pravou identitu neznáme dodnes.

Satoshi Nakamoto vytvořil možnost posílat prostředky mezi lidmi bez nutnosti závislosti na službách a rozhodnutích bankovních domů. Bitcoin tak vznikl uprostřed finanční krize v roce 2008 jako alternativa k bankovnímu systému. A slavil úspěch.

Historie

Jak to funguje?

Synergie uživatelů a těžařů – Veškerá komunikace v síti probíhá pomocí počítačového programu, který komunikuje s uživateli a těžaři.

Uživatelé jsou lidé, kteří přijímají, posílají nebo drží bitcoiny. Bitcoiny můžete držet v tzv. peněženkách. Ty jsou buď hardwarové nebo softwarové a můžete jich mít libovolné množství. Každá peněženka má svoji adresu, tudíž i adres můžete mít, kolik chcete. Na rozdíl od bankovních účtů, peněženky nejsou zpoplatněny. Každá peněženka má svůj soukromý a veřejný klíč. Pokud chce uživatel odeslat bitcoin, nastaví patřičný obnos+poplatek za transakci a vytvoří transakci. Každá transakce se musí podepsat soukromým klíčem. Informace o transakci je rozeslána všem uživatelům, ke kterým je připojen a

Těžaři potvrzují transakce v síti a to prostřednictví počítačového výkonu. Aby těžaři měli motivaci zapojovat počítačový výkon do Bitcoinové sítě a spotřebovávat elektrickou energii, musí být motivováni ziskem. Zisk pro těžaře plyne ze dvou zdrojů. První jsou transakční poplatky z každé transakce převodu Bitcoinů na jinou adresu. Velikost poplatků závisí na aktuálním zatížení sítě. Těžaři logicky upřednostní transakce s vyšším poplatkem. Druhým zdrojem příjmu jsou bitcoiny uvolňované do sítě dle předem daného plánu. Sít je decentralizovaná a anonymní, tudíž ani těžaři nevědí nic o odesílatelích a příjemcích transakcí a jediným smysluplným kritériem pro zahrnutí transakce do bloku je právě poplatek.

Veřejná účetní kniha Blockchain

Síť Bitcoin si můžeme představit jako veřejnou účetní knihu, kde je zaznamenána každá transakce, ale která je zároveň decentralizovaná, šifrovaná a nikým neovládaná.

Zápisy na sebe navazují jeden za druhým. K zápisům z knihy má přístup kdokoliv na světě, proto se transakce nedají falšovat. Díky této vlastnosti je Bitcoinová síť nejbezpečnější a nejvěrohodnější sítí na světě. Žádný jednotlivec či skupina není schopen zápisy ovlivnit.

Veřejná účetní kniha Blockchain

Zásadní vlastnosti Bitcoinu

Klíčová unikátnost Bitcoinu spočívá v jeho vlastnostech:

Omezený počet jednotek - vždy bude jen 21 milionů jednotek - jednotlivých bitcoinů. Nikdy se jejich počet nezvýší. Proč to tak je a jak je toho možné reálně docílit si povíme v sekci o těžbě.

Odolnost sítě proti vnějšímu napadení - zničit Bitcoin je stejně obtížné, jako kdybychom se snažili zabít internet. Z důvodu decentralizace bychom museli napadnout každý počítač, každý server na světě a nesměli vynechat jediný. Bitcoinu stačí, aby kdekoliv zůstala byť jediná účetní kniha a sám se obnoví. Dokonce už dnes vesmírem létá družice vysílající blockchain (účetní knihu).

Odolnost vůči vnitřnímu útoku - pokud nemůžete překonat hradby silou, pak musíte využít jiné taktiky. Bitcoin je naprosto otevřená síť a může se do ní zapojit každý. Jedná se o takřka dokonalou přímou demokracii, kde se na každé změně musí shodnout většina sítě. Tím vzniká systém brzd a protivah. Nezáleží na množství bitcoinu a do určité míry ani na velikosti majetku obecně. Každá účetní kniha má jeden hlas a účastníci sítě nebudou hlasovat ve svůj neprospěch, tedy v neprospěch sítě.

Dělitelnost jednotek – každý bitcoin se dá rozdělit na 100 milionů jednotek, které se nazývají satoshi. Mohu tedy například v obchodě zaplatit

nákup o velikosti 0,000024 BTC. Pokud by byly Bitcoiny nedělitelné, měly by stejný problém jako například zlato – tedy nevhodnost pro běžné platby (nebudu si v místní večerce lámat kostičku zlata, abych zaplatil a také nechci utratit celou kostičku za jeden nákup).

Neměnnost transakcí - transakce v síti jsou po zapsání do blockchainu stejně trvalé, jako kdyby byly vytesané do kamene. Nedají se změnit, nedají se vrátit, nelze je přepsat ani jinak znehodnotit. Proč to tak je si povíme v kapitole o těžbě.

Anonymní, a přesto transparentní - tzv. pseudoanonymita je skvělá věc. Jednotlivé adresy jsou volně viditelné a každý zvládne ověřovat jejich validitu a množství převáděných jednotek. Zároveň k nim ale není navázané jméno a v ideálním případě zůstává identita uživatele skrytá. Soukromí není zločin - je to základní lidské právo.

Uvolnění nových BTC se provede při každém uzavření bloku v blockchainové databázy. Odměna se však každých 210 000 bloků (tj. každé 4 roky) snižuje na polovinu a růst množství peněz zpomaluje.Snižováním odměny dojde ke stále většímu vyžadování transakčních poplatků nebo nárůstu ceny Bitcoinu.

Kdy je výhodné nakupit?

Nejčastější otázky a odpovědi